LOGO
HİZMETLERİMİZ

Havuz

 YÜZME HAVUZLARI

1. YÜZME HAVUZLARININ BULUNDUĞU YERE GÖRE TANIMLARI:
Açık yüzme havuzları
Kapalı yüzme havuzları
 
2. YÜZME HAVUZLARININ KULLANMA AMACINA GÖRE ADLANDIRILMASI:
2.1.Yüksek teknik özellikli yüzme havuzları:

Olimpik yüzme havuzları (Uzunluğu 50 metre olan yarışma havuzları)
Yarı olimpik yüzme havuzları (Uzunluğu 25 metre olan çalışma havuzları)
Beş yıldızlı otel yüzme havuzları (Büyüklükleri sınırlı değildir)
2.2. Yüzücü sayısı çok olan büyük toplu kullanım yüzme havuzları :

Halka açık semt yüzme havuzları,
Tatil köyü yüzme havuzları,
Site/Büyük apartman yüzme havuzları,
3 ve 4 yıldızlı otel yüzme havuzları,
2.3. Yüzücü sayısı az olan genel kullanma amaçlı yüzme havuzları:

Küçük otel yüzme havuzları,
Ortaklaşa kullanılan küçük site/apartman yüzme havuzları,
2.4. Evlere özel yüzme havuzu,

2.5. Çocuk yüzme havuzu,

2.6. Tedavi amacı ile kullanılan sıcak masaj (SPA) ve terapi havuzu,

2.7. Soğuk su bulunduran şok havuzu,

2.8. Ayak yıkama havuzu,

2.9. Değişik amaçlı çeşitli yüzme havuzları:

Derin havuz,
Sığ havuz,
Kule atlama havuzu,
Dalga havuzu,
Atraksiyon havuzu,
Kaydırak havuzu,
Tabanı hareketli havuz,

 
HAVUZ TİPLERİ

Atlama Havuzları
Atlama havuzlarının derinliği en az 3,40 m. olmalıdır.

Derin Havuzlar (Yüzme bilenler için)
Bu tür havuzların derinliği 1.35 den fazla olmalıdır.

Derinliği Değişen Havuzlar
Derinliği değişen havuzların yüksekliği ayarlanabilen ara tabanı vardır. Bununla su derinliği tamamen veya kısmen ihtiyaca göre değiştirilebilir.

Dalga Havuzları
Dalga havuzlarında su derinliği suyun boşaltılıp doldurulması ve fark hacminin depolanması ile değiştirilir. Bütün havuz bölümleri, dalga odası da dahil olmak üzere sürekli temiz su sirkülasyonuna tabi tutulmalıdır. Havuz suyunun seviyesini değiştirmek için bir depo kullanılıyor ise ve bu depoda 20 dakikadan fazla su kalıyorsa burası da temiz su sirkülasyona dahil edilmelidir. Hiçbir durumda depo ve diğer hacimlerdeki serbest klor miktarı havuz suyundaki değerin altına inmemelidir.

Sığ Havuzlar (Yüzme bilmeyenler için)
Derinliği 0.6 m ile 1.35 m arasında olmalıdır.

Su Atraksiyonları Olan Havuzlar
Atraksiyonlar; örneğin su altı masaj istasyonları, dip püskürtücüler, akıntı kanalları, karşı akım tesisleri vs işletilmesi sadece havuz suyu veya temiz su ile yapılmalıdır. Havuz suyu ile temasta olan su veya hava tesisat ve kanalları içinde sistem çalışmadığı durumda temiz su veya havuz suyu ile bir akış sağlanmalıdır. Küçük su tesisatları için zorunlu değildir.

Su Kaydırağı Havuzları
Su kaydırağı için olan havuzların derinliği 1.0 m ve en az su alanı 4.0 x 6.0 m olmalıdır. Su kaydırakları için sadece havuz suyu veya temiz su kullanılmalıdır.

Çocuk Havuzları
Bu havuzların derinliği en çok 0.5 m. olmalı ve müstakil su hazırlık tesisine sahip olmalıdırlar.

Ayak Yıkama Havuzları
Derinliği 0.10 m ile 0.15 m arasında olmalıdır. Havuza girecek kimselerin güzergahında olacak şekilde planlanmalıdır. Boşaltılır olmalıdır. Bir taşma kanalına ihtiyaç yoktur.

Küçük Havuzlar
Küçük havuzlar alanları en çok 96 m2 olmalıdır. Az kullanıcı yüküne göre tesis edilirler. Kullanıcı yüküne bağlı olarak su hazırlık tesisi kapasitesi artar. Su hazırlık tesisi kapasitesine bağlı olarak saatteki kullanıcı sayısı sınırlandırılabilir.

Terapi Havuzları
Yüksek enfeksiyon tehdidi altındaki yüzücüler (hastahaneler, klinikler vb.) içindir. Su derinliği en çok 1.35 m olmalıdır. Su sıcaklığı yaklaşık 35oC olmalıdır. Havuzun tasarımı tedavinin şekline en uygun biçimde tasarlanmalı ve müdahaleye olanak vermelidir. Terapi havuzları ozon kademeli su hazırlık tesisine sahip olmalıdır.

Hareket Havuzları
Hareket (Jimnastik) havuzlarında su derinliği en fazla 1.35m olmalıdır ve bu havuzlar ozon kademeli su hazırlık tesisine sahip olmalıdır.

Soğuk Su Havuzları (Şok havuzları)
Derinlikleri 1.10 ile 1.35m arasında, su alanları 10 m2 ye kadar olmalıdır. Hacimleri 2 m3 ü geçmeyen soğuk su havuzları devamlı olarak doldurma suyu akışı ile işletilebilir. Bu durumda su sıcaklığı 15oC yi aşmamalıdır. Doldurma suyu, havuz içindeki serbest klor değeri 0.3 - 0.6 mg/lt olacak şekilde klorlanmalıdır. Taşma kanalına akan su deşarj edilmeli ve temiz su (Şebekeden) ile takviye edilmelidir. Eklenen su kişi başına 60 l. den az olmamalıdır. Doldurma suyunun basma yeri havuz tabanında olmalıdır. Hacmi 2 m3 den büyük olan soğuk su havuzlarının su hazırlama tesisi olması zorunludur.

Sıcak Masaj Havuzları
Masaj havuzu, sıcak suyun, havanın itmesi ile köpüren ve insanların içinde aynı anda veya ayrı ayrı bulundukları, içinde sürekli temiz su sirkülasyonu olan havuzlardır. Su sıcaklığı en çok 37 oC’dir.

taşmalı ve skimmerli güvenli havuzlar

 
TAŞMA SİSTEMLİ HAVUZ

Bugün otel havuzları ve halka açık havuzların hemen hepsi istisnasız taşma tekniğine göre inşaa edilmektedir. Özel havuzlarda ise bu oran sürekli artış göstermektedir. İşlem havuz suyunun tüm havuz kenarlarından taşırılması esasına dayanır. Taşan su taşma kanalı, taşma olukları, taşma ana arteri, rezerv depo, filtre ve su hazırlama tesisinden dolaşarak beslemeler yolu ile temizlenmiş olarak havuza geri dönmektedir. Küçük havuzlarda beslemeler yandan veya tabandan, büyük havuzlarda tercihen tabandan yapılmalıdır. Taşan su taşma kanallarına (savaklara) oradan taşma olukları vasıtasıyla taşma ana arterine ve buradan da denge tankına gider. Denge tankına gelen su ise flokulasyon, filtrasyon, ph düzenleme ve klorlama aşamaları ile hazırlanarak tekrar havuza verilir. Kirlilikler direkt olarak suyun yüzeyine ve bunun hemen altındaki katmanlara çıkarlar. Bu kirlilikler üstten taşırılarak kanallar aracılığı ile en kısa yoldan sisteme geri yollanırlar. Sistemin avantajları şöyle sıralanabilir;

  1. Su yüzeyindeki kirlilik en kısa yoldan taşırılarak sistemden uzaklaştırılır.
  2. Mükemmel bir mimari estetik Sağlar.
  3. Yüzme esnasında havuzun duvarları seyri engellemez ve güvenliği artırır.
  4. Havuzda oluşan dalgalar havuz duvarlarına çarparak geri dönmez ve soğrulur, taşma kanalından denge tankına gider. Bu sebeple havuz yüzeyi dalgalı olmaz.
  5. Taşma tekniğine göre dizayn edilmiş havuzların duvarlarında lokal kirlilik meydana gelmez.

Proje aşamasında havuzun tüm detayları tasarımcımız tarafından oluşturulur. Havuzda kullanılması gereken inşa elemanları, denge tankı, su kontrol ve dozaj tesisleri, filtre tesisleri, ısıtıcılar, su atraksiyonları, kimyasallar, aydınlatma, boru lama, elektrik tesisatı, otomasyon ve diğer tüm teknik konularda, yeterli miktar ve kapasite için uzman ekibimiz sizlere en doğru bilgileri verecektir.

SKIMMER SİSTEMLİ HAVUZ

Özel yüzme havuzları için yüzey sıyırıcılı sistem (skimmer tekniği) basit ve ucuz bir çözümdür. Bu sistemde filtre tesisinin emme hattı skimmerlere ve dip emiş hattına bağlanır. Sistemde denge deposu ihtiyacı bulunmamaktadır. Özel yüzme havuzları için geçerli olan UHE-2 şartnameleri her 35 m2 su yüzeyi için 1 adet skimmer yerleştirilmesini istemektedir. Ancak havuzun eni 4.5 metreyi geçtiğinde filtre tesisinin kapasitesine de uygun olarak 2 skimmer hatta havuzun formuna bağlı olarak daha fazla sayıda skimmer yerleştirilir. Bahçe havuzlarında skimmerlere ana rüzgar yönüne ve dip temizleyicinin hortum bağlantısının havuzun her köşesine erişebilir olmasına dikkat edilmelidir. Yeterli sayıdaki besleme nozulları da havuzdaki en mükemmel akışı sağlayacak konumda yerleştirilmelidirler. Özel havuzlar için olan UHE-2 şartnamelerine uyulur.